Do soutěže o titul nejlepšího zemědělského hospodáře se můžete přihlásit                do 30. září 2017 pomocí online přihlášky na webu a zasláním naskenovaných účetních výkazů za rok 2016.

V letošním roce je vyhlašována speciální kategorie ministra zemědělství Mariana Jurečky – Zemědělec roku v agroturistice.

Přihlásit se můžete online. 

Všichni soutěžící budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže, které proběhne       8. listopadu 2017 v Národním domě v Praze na Vinohradech. Jedná se o setkání předních představitelů agrárního sektoru, zemědělců, firem a odborníků zemědělského oboru.

 

 

Vítězové loňského ročníku:

Nejlepší smíšená výroba:

Zemědělská společnost Komorno

Nejlepší pěstitel:

Václav Schleiss, SHR

Nejlepší chovatel:

Zeras a. s.

 

 

 

67

zleva: Ing. František Toman – Zeras a. s. jako nejlepší Zemědělec roku Chovatel, ministr zemědělství Marian Jurečka, Ing. Václav Mašát – Zemědělská společnost Komorno a. s. nejlepší Smíšená výroba a Václav Schleiss – nejlepší Zemědělec roku Pěstitel

 

Soutěž Zemědělec roku 2017 se vyhlašuje v těchto kategoriích:

Zemědělec roku – pěstitel /  více než 66 % tržeb z rostlinné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

Zemědělec roku – smíšená výroba / 33 % – 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

Zemědělec roku – chovatel / více než 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

 

Zemědělec roku v kraji – pro přihlášku je rozhodující převažující výměra pozemků v daném kraji.

 

Speciální kategorie:

Zemědělec roku v horských oblastech LFA – více než 70 % celkové výměry zemědělské půdy v oblastech LFA: H1 – H5.

Ekologický zemědělec – 100 % tržeb z ekologické produkce.

Farmářka roku  – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

Mladý farmář roku – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby, ve věku do 40 let.

Malá farma roku do 100 ha – obhospodařovaná zemědělská půda v registru LPIS do 100 ha.

Zemědělec roku s potravinářskou výrobou – potravinářská výroba se podílí min. 10 % na celkových tržbách (stručný popis, charakteristika výroby, požadavek na 100 % základní suroviny tuzemského původu)

Společensky odpovědný Zemědělec roku –   není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou.

 

Zvláštní cena ministra zemědělství:

Zemědělec roku v agroturistice –   není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou. Přihlásit se můžete pouze online vyplněním přihlášky zde.