Na Sněmu Agrární komory ČR 16. března 2017 v Olomouci byl již tradičně vyhlášen nový ročník soutěže

Do soutěže o titul nejlepšího zemědělského hospodáře se můžete přihlásit do 30. září 2017 pomocí online přihlášky na webu a zasláním naskenovaných účetních výkazů za rok 2016.

Všichni soutěžící budou pozváni na slavností vyhlášení soutěže, které proběhne       8. listopadu 2017 v Národním domě v Praze na Vinohradech. Jedná se o setkání předních představitelů agrárního sektoru, zemědělců, firem a odborníků zemědělského oboru.

 

Vítězové loňského ročníku:

Nejlepší smíšená výroba: Zemědělská společnost Komorno

Nejlepší pěstitel: Václav Schleiss, SHR

Nejlepší chovatel: Zeras a. s.

67

zleva: Ing. František Toman – Zeras a. s. jako nejlepší Zemědělec roku Chovatel, ministr zemědělství Marian Jurečka, Ing. Václav Mašát – Zemědělská společnost Komorno a. s. nejlepší Smíšená výroba a Václav Schleiss – nejlepší Zemědělec roku Pěstitel