Zemědělec roku 2016

PŘIHLÁŠKA ZEMĚDĚLEC ROKU 2016

soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře

pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovuje na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje průkazně porovnat výsledky hospodaření podniku s daňovou evidencí i účetnictvím. Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové v dílčích kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Soutěž Zemědělec roku se vyhlašuje ve třech hlavních kategoriích:

pohar_orez_malba

– Zemědělec roku – smíšená výroba

– Zemědělec roku – pěstitel

– Zemědělec roku – chovatel

 Další vyhlášené kategorie:

Zemědělec roku v kraji

Speciální kategorie:

– Zemědělec roku v oblastech horská LFA

– Mladý farmář roku

– Farmářka roku

– Malá farma do 100 ha

– Zemědělec roku s potravinářskou výrobou

– Ekologický zemědělec

– Společensky odpovědný Zemědělec roku

 

Přihlásit do soutěže se můžete pomocí přihlášky, ke stažení ZDE

Přihlášku vyplňte, uložte a spolu s kopií daňového přiznání za rok 2015 zašlete na email: spicka.jindrich@uzei.cz nebo vytiskněte a zašlete poštou na adresu: ÚZEI Praha „Zemědělec roku 2016“, Mánesova 75, Praha 2, 12000

O přijetí přihlášky a zařazení do soutěže budete informováni.

 

Slavnostní vyhlášení proběhne 29. listopadu 2016 v 15,00 hodin

v hotelu International, Praha 6

Pozvánku na slavnostní vyhlášení obdrží všichni přihlášení do soutěže.

 

Hotel Crowne Plaza Praha Photographer: Libor Svacek; E- mail: box@fotosvacek.cz;

V případě dotazů kontaktujte:

Helena Dvořáková

telefon: 277 001 653

email: helena.dvorakova@profipress.cz