Soutěž o nejlepšího
zemědělského hospodáře

Pod záštitou ministra zemědělství ČR
Zdeňka Nekuly

Datum
20.10.2022
Místo
Paspův sál, Praha
zobrazit na mapě
Zemědělec rokuZemědělec roku

Generální partner

Partner soutěže

Vítězové jubilejního 20. ročníku soutěže Zemědělec roku byli vyhlášeni 12. října v aule České zemědělské univerzity v Praze. Slavnostní akce se zúčastnili ministr zemědělství Miroslav Toman, představitelé významných institucí, nevládních organizací a zástupci partnerů. Generálním partnerem soutěže byla Moneta Money Bank a partnerem Generali Česká pojišťovna. V letošním roce byl parametrem hodnocení účastníků soutěže index finančního zdraví.

Nejlepším pěstitelem za rok 2021 se stal soukromě hospodařící rolník Pavel Vávra z Kravska v Jihomoravském kraji, který byl rovněž vyhodnocen jako nejlepší hospodář tohoto regionu a odnesl si i speciální cenu „Skokan roku“. Farma v současnosti obhospodařuje asi 70 hektarů s tím, že nosnými plodinami jsou ozimá řepka a ozimá pšenice, další významnou plodinou je vojtěška. Mezi chovateli nejlépe uspěla akciová společnost Zeras, prvenství si odnesla i v rámci Kraje Vysočina. Jde o typický zemědělský podnik s propojením rostlinné a živočišné výroby, který obhospodařuje 1866 hektarů zemědělské půdy. Je specializovaný na chov dojného skotu. Nejlepším zemědělcem, zaměřujícím se na smíšenou výrobu, se stal soukromě hospodařící rolník Václav Srb ze Žerotína na Lounsku. Kromě toho byl oceněn také jako nejlepší zemědělec v Ústeckém kraji a „Objev roku“. Farma obdělává 140 hektarů půdy a zabývá se chovem dojnic. Na 50 procentech výměry pěstuje obilniny, zbytek tvoří krmivová základna.

Vítězem soutěže ve Středočeském kraji se stal Vítězslav Chvoj, v Jihočeském společnost Noragros a v Plzeňském Zemědělská společnost Komorno, a. s.

Prvenství v Královéhradeckém kraji si odnesla společnost Statek Stárkov, Pardubickém Zemědělské družstvo Růžový palouček, Olomouckém Roman Koutek, Zlínském Agro Březová, s. r. o., v Libereckém soukromě hospodařící rolník Pavel Mach a v Karlovarském společnost Mavex Agro. Nejlepším zemědělcem Moravskoslezského kraje byla společnost Zespo Sosnová.

Ve speciálních kategoriích byly vyhlášeny i další ceny, jako Farmářka roku, kterou se stala Helena Slavíková. Ocenění „mladý farmář do 35 let“ bylo uděleno Zemědělskému družstvu Vysočina Želiv. Nejlepším ekologickým zemědělcem se stala společnost Agro Březová a „malou farmou do 50 hektarů“ Zdeněk Žert. Cenu „společensky odpovědný Zemědělec roku – fyzická osoba“ převzal Karel Horák z Farmy Choťovice a „společensky odpovědný Zemědělec roku – právnická osoba“ předseda Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici Jaroslav Vaňous.

Soutěž vyhlašuje společnost Profi Press a spolupořádá ji Ministerstvo zemědělství, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků ČR. Odborným garantem je Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Vítězové soutěže

Výherci jubilejního ročníku soutěže Zemědělec roku 2021 (zleva) Václav Srb, František Toman a Pavel Vávra.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

O soutěži

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.

Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky různých kategorií podniků.

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Charakteristika a pravidla soutěže:

 1. Principem soutěže je multikriteriální hodnocení, které je kompatibilní pro zemědělské podniky všech právních forem a velikostí.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty s hlavním zaměřením na zemědělskou prvovýrobu, které podaly řádně a včas daňové přiznání za rok 2021.
 3. Nezávislé hodnocení ukazatelů (zvlášť pro podniky s účetnictvím i bez něj) provede Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2021 (výsledovka, rozvaha včetně údajů o výši krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti), nebo přímo Kontaktní pracoviště FADN ČR, které podkladová data získá od účastníků šetření FADN za účetní rok 2021. U podniků bez účetnictví je nutno zaslat kopii daňového přiznání za rok 2021 potvrzenou příslušným finančním úřadem. Se zaslanými údaji se bude pracovat v režimu ochrany individuálních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 4. Společensky odpovědný čin roku je kategorie, která není hodnocena výpočtem. Účastník soutěže zašle písemně nebo elektronicky na adresu vyhlašovatele soutěže písemnou nebo elektronickou přihlášku s popisem společensky odpovědného činu. Do přihlášky lze uvést činnost, která byla realizována z vlastních finančních zdrojů farmy nebo podniku s využitím dotačních příspěvků nebo i bez využití dotací. Přihláška do soutěže musí obsahovat popis společensky odpovědného činu (jednoho vybraného) a jeho významu, a to doplněné obrazovou dokumentací. Rozsah v rozmezí 600 znaků běžného textu a asi pět fotografií. Vítěz bude vybrán na základě hlasování organizačního výboru soutěže Zemědělec roku. Zástupci organizačního výboru mohou navštívit vybrané kandidáty s cílem ověřit fakta uvedená v přihlášce. A na základě posouzení vyberou vítěze kategorie. Charakteristika činnosti Společensky odpovědný čin roku: zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů, vztah k životnímu prostředí, podpora historie a kulturního dědictví, propagace zemědělství a rozvoje venkova, komunitní spolupráce s obcí, městem, občany a podpora sportu a vzdělávání. Jednat by se mělo o čin společensky přínosný a realizovaný v roce 2020-2022.
 5. Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním slavnostním setkání za přítomnosti představitelů agrárního sektoru.
 6. Pořadí a výsledek účastníka soutěže – výsledný počet bodů dle multikriteriálního hodnocení, obdrží dopisem každý z účastníků soutěže spolu s bodovou charakteristikou svého výsledku. Kromě vyhlášených vítězů na slavnostním setkání bude další pořadí anonymní. Účastník bude seznámen s počtem bodů dle multikriteriálního hodnocení, s průměrným počtem bodů všech účastníků soutěže a s vlastním pořadím, kterého mezi ostatními účastníky dosáhl.
 7. V tisku a na veřejnosti budou uvedena pouze jména a pořadí vyhlášených vítězů jednotlivých kategorií včetně bodů dle multikriteriálního hodnocení.
 8. Konečné pořadí stanoví odborný garant soutěže, ÚZEI a komise složená ze zástupců pořadatelů.
 9. Uzávěrka soutěže je 23. 9. 2022. Nejpozději k tomuto termínu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s označením Zemědělec roku a požadované údaje podle zadání v bodě 3 na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2.
 10. Přihlásit se můžete také elektronicky. Přihlášku najdete na webu zemedelecroku.cz a bude on-line formulářem odeslána na naglova.zdenka@uzei.cz.
 11. Podniky, které jsou přímo zařazeny do šetření FADN za účetní rok 2021 mohou udělit souhlas se zařazením do soutěže Zemědělec roku 2022 do formuláře „Potvrzení o zařazení zemědělského podnikatele do systému FADN – účetní rok 2021“ a FADN provede vyhodnocení ukazatelů na základě poskytnutých dat v rámci tohoto šetření. Tyto podniky povinnost zasílat podklady uvedené v bodě 3 nemají.
 12. O přijetí přihlášky budete informováni.
 13. Soutěžící budou před vyplněním přihlášky požádáni o souhlas s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce výhradně pro účely soutěže Zemědělec roku 2022.
vyplnit přihlášku | nominaci do soutěže

Partneři vítězů

Zemědělec roku - smíšená výroba
Zemědělec roku - pěstitel
Zemědělec roku - chovatel

Partneři speciálních kategorií

Skokan roku
Objev roku
Ekologický zemědělec
Společensky odpovědný Zemědělec roku
Mladý farmář roku do 40 let
Malá farma do 50 ha
Farmářka roku

Partneři krajských vítězů

Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

Výsledky soutěží

Ročník 2021

Slavnostní vyhlášení 20. jubilejního ročníku soutěže proběhlo 12. října 2021 v aule ČZU.

Hlavní kategorie

Parametr hodnocení: Index finančního zdraví

Pěstitel
Pavel Vávra
Chovatel
ZERAS a.s.
Smíšená výroba
Václav Srb
Kompletní výsledky ročníku

Fotogalerie

Zemědělec roku 2021

Zobrazit celou galerii

Videogalerie

Zemědělec roku 2021

Organizátoři

Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-right-circle