Soutěž o nejlepšího
zemědělského hospodáře

Pod záštitou ministra zemědělství ČR
Zdeňka Nekuly

Datum
20.10.2022
Místo
Paspův sál, Praha
zobrazit na mapě
Zemědělec rokuZemědělec roku

Generální partner

Partner soutěže

Vítězové letošního již 21. ročníku soutěže Zemědělec roku byli vyhlášeni 20. října letošního roku v historickém Paspově sále pivovaru Staropramen v Praze. Náš týdeník již v minulém čísle aktuálně informoval o výsledcích v jednotlivých kategoriích soutěže, v tomto čísle vám představujeme ve fotoreportáži zástupce vítězů, kteří získali titul Zemědělec roku 2022, s jejich sponzory při slavnostním předání cen.

Záštitu nad soutěží převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který se také slavnostního vyhlášení výsledků soutěže osobně zúčastnil. Na pořádání soutěže Zemědělec roku se kromě vyhlašovatele, kterým je vydavatelství Profi Press s. r. o., spolupodílely také Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků. Odborným garantem celé soutěže byl stejně jako v předchozích letech Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Kromě tří absolutních vítězů soutěže, tedy Nejlepšího pěstitele, Nejlepšího chovatele a Nejlepšího zemědělce se smíšenou výrobou, byli vyhlášeni také nejlepší Zemědělci roku v jednotlivých krajích České republiky, a dále vítězové ve speciálních kategoriích: Mladý farmář do 40 let, Ekologický zemědělec, Malá farma do 50 ha, Farmářka roku, Skokan roku a dvě kategorie Společensky odpovědný zemědělec roku. Ocenění padlo také v kategorii Objev roku, jejímž vítězem se stal nejlepší z těch subjektů, které se do soutěže přihlásily vůbec poprvé.

Generálním partnerem soutěže Zemědělec roku byla i tentokrát Moneta Money Bank, a. s., a dalším tradičním partnerem je Generali Česká pojišťovna a. s. Partnery třech absolutních vítězů soutěže jsou společnosti KWS Osiva s. r. o., Alltech CZ s. r. o. a Agrofert a. s.

Soutěž Zemědělec roku je otevřena zemědělským podnikům a farmám všech právně-organizačních forem, tedy jak soukromě hospodařícím rolníkům, tak i velkým společnostem. Metodika hodnocení účastníků totiž dovoluje srovnání i takto rozdílných ekonomických subjektů. Jednotlivé firmy opět hodnotili odborníci z ÚZEI na základě jejich loňských ekonomických výsledků.

Cílem soutěže Zemědělec roku je zviditelnit zemědělství, najít a slavnostně vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony České republiky, kteří budou svým přístupem inspirovat ostatní. „Jsou to zemědělci, kteří dokážou dělat zemědělství ekologicky a udržitelně a mají dobré výsledky,“ řekl při vyhlášení vítězů ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o. Martin Sedláček s tím, že hodnocení podniků se v letošním roce skládalo ze šesti ekonomických a čtyř environmentálních parametrů.

Vítězové soutěže

Tři vítězové letošního ročníku soutěže Zemědělec roku. Zleva bývalý předseda ZD Bernartice Pavel Novotný, současný předseda ZD Bernartice Pavel Rozhoň, náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, předseda ZD Kouty Lubomír Pisk a soukromý zemědělec Václav Hanzal.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

O soutěži

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.

Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky různých kategorií podniků.

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Charakteristika a pravidla soutěže:

 1. Principem soutěže je multikriteriální hodnocení, které je kompatibilní pro zemědělské podniky všech právních forem a velikostí.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty s hlavním zaměřením na zemědělskou prvovýrobu, které podaly řádně a včas daňové přiznání za rok 2021.
 3. Nezávislé hodnocení ukazatelů (zvlášť pro podniky s účetnictvím i bez něj) provede Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2021 (výsledovka, rozvaha včetně údajů o výši krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti), nebo přímo Kontaktní pracoviště FADN ČR, které podkladová data získá od účastníků šetření FADN za účetní rok 2021. U podniků bez účetnictví je nutno zaslat kopii daňového přiznání za rok 2021 potvrzenou příslušným finančním úřadem. Se zaslanými údaji se bude pracovat v režimu ochrany individuálních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 4. Společensky odpovědný čin roku je kategorie, která není hodnocena výpočtem. Účastník soutěže zašle písemně nebo elektronicky na adresu vyhlašovatele soutěže písemnou nebo elektronickou přihlášku s popisem společensky odpovědného činu. Do přihlášky lze uvést činnost, která byla realizována z vlastních finančních zdrojů farmy nebo podniku s využitím dotačních příspěvků nebo i bez využití dotací. Přihláška do soutěže musí obsahovat popis společensky odpovědného činu (jednoho vybraného) a jeho významu, a to doplněné obrazovou dokumentací. Rozsah v rozmezí 600 znaků běžného textu a asi pět fotografií. Vítěz bude vybrán na základě hlasování organizačního výboru soutěže Zemědělec roku. Zástupci organizačního výboru mohou navštívit vybrané kandidáty s cílem ověřit fakta uvedená v přihlášce. A na základě posouzení vyberou vítěze kategorie. Charakteristika činnosti Společensky odpovědný čin roku: zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů, vztah k životnímu prostředí, podpora historie a kulturního dědictví, propagace zemědělství a rozvoje venkova, komunitní spolupráce s obcí, městem, občany a podpora sportu a vzdělávání. Jednat by se mělo o čin společensky přínosný a realizovaný v roce 2020-2022.
 5. Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním slavnostním setkání za přítomnosti představitelů agrárního sektoru.
 6. Pořadí a výsledek účastníka soutěže – výsledný počet bodů dle multikriteriálního hodnocení, obdrží dopisem každý z účastníků soutěže spolu s bodovou charakteristikou svého výsledku. Kromě vyhlášených vítězů na slavnostním setkání bude další pořadí anonymní. Účastník bude seznámen s počtem bodů dle multikriteriálního hodnocení, s průměrným počtem bodů všech účastníků soutěže a s vlastním pořadím, kterého mezi ostatními účastníky dosáhl.
 7. V tisku a na veřejnosti budou uvedena pouze jména a pořadí vyhlášených vítězů jednotlivých kategorií včetně bodů dle multikriteriálního hodnocení.
 8. Konečné pořadí stanoví odborný garant soutěže, ÚZEI a komise složená ze zástupců pořadatelů.
 9. Uzávěrka soutěže je 23. 9. 2022. Nejpozději k tomuto termínu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s označením Zemědělec roku a požadované údaje podle zadání v bodě 3 na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2.
 10. Přihlásit se můžete také elektronicky. Přihlášku najdete na webu zemedelecroku.cz a bude on-line formulářem odeslána na naglova.zdenka@uzei.cz.
 11. Podniky, které jsou přímo zařazeny do šetření FADN za účetní rok 2021 mohou udělit souhlas se zařazením do soutěže Zemědělec roku 2022 do formuláře „Potvrzení o zařazení zemědělského podnikatele do systému FADN – účetní rok 2021“ a FADN provede vyhodnocení ukazatelů na základě poskytnutých dat v rámci tohoto šetření. Tyto podniky povinnost zasílat podklady uvedené v bodě 3 nemají.
 12. O přijetí přihlášky budete informováni.
 13. Soutěžící budou před vyplněním přihlášky požádáni o souhlas s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce výhradně pro účely soutěže Zemědělec roku 2022.
vyplnit přihlášku | nominaci do soutěže

Partneři vítězů

Zemědělec roku - smíšená výroba
Zemědělec roku - pěstitel
Zemědělec roku - chovatel

Partneři speciálních kategorií

Skokan roku
Objev roku
Ekologický zemědělec
Společensky odpovědný Zemědělec roku
Mladý farmář roku do 40 let
Malá farma do 50 ha
Farmářka roku

Partneři krajských vítězů

Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

Výsledky soutěží

Ročník 2022

Slavnostní vyhlášení 21. jubilejního ročníku soutěže proběhlo 20. října 2022 v historickém Paspově sále pivovaru Staropramen v Praze.

Hlavní kategorie

Parametr hodnocení: Multikriteriální hodnocení (šesti ekonomických a čtyři environmentální parametry)

Pěstitel
Václav Hanzal
Chovatel
Zemědělské družstvo Kouty
Smíšená výroba
Zemědělské družstvo Bernartice
Kompletní výsledky ročníku

Fotogalerie

Zemědělec roku 2022

Zobrazit celou galerii

Videogalerie

Zemědělec roku 2022

Organizátoři

Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-right-circle