Zemědělec roku

Soutěž o nejlepšího
zemědělského hospodáře

Pod záštitou ministra zemědělství ČR
Miroslava Tomana

Datum
12. 10. 2021
Místo
Aula ČZU v Praze
zobrazit na mapě
Zemědělec rokuZemědělec roku

Generální partner

Partner soutěže

Nejlepší zemědělci roku 2021

Vítězové soutěže Zemědělec roku v jejím jubilejním 20. ročníku byli vyhlášeni 12. října v aule České zemědělské univerzity v Praze. Slavnostní akce se zúčastnili ministr zemědělství Miroslav Toman, představitelé významných institucí, nevládních organizací a zástupci partnerů. Generálním partnerem soutěže je Moneta Money Bank a partnerem Generali Česká pojišťovna. V letošním roce byl parametrem hodnocení účastníků soutěže index finančního zdraví.

 Nejlepším pěstitelem za rok 2021 se stal soukromě hospodařící rolník Pavel Vávra z Kravska v Jihomoravském kraji, který byl rovněž vyhodnocen jako nejlepší hospodář v tomto regionu. Mezi chovateli nejlépe uspěla akciová společnost Zeras, prvenství si odnesla i v rámci Kraje Vysočina. Nejlepším zemědělcem, zaměřujícím se na smíšenou výrobu, za letošní rok se stal  soukromě hospodařící rolník Václav Srb ze Žerotína na Lounsku. Kromě toho byl oceněn také jako nejlepší zemědělec v Ústeckém kraji.

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky různých kategorií podniků. Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Soutěž vyhlašuje společnost Profi Press a spolupořádá ji Ministerstvo zemědělství, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků ČR. Odborným garantem je Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

 

Vítězové soutěže

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

O soutěži

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.

Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky různých kategorií podniků.

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Charakteristika a pravidla soutěže:

 1. Principem soutěže je ekonomické hodnocení, které je kompatibilní pro zemědělské podniky všech právních forem a velikostí.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty s hlavním zaměřením na zemědělskou prvovýrobu, které podaly řádně a včas daňové přiznání za rok 2020.
 3. Nezávislé hodnocení ekonomických výsledků (zvlášť pro podniky s účetnictvím a daňovou evidencí) provede Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2020 (výsledovka, rozvaha včetně údajů o výši krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti). U výkazu zpracovaných ve zjednodušeném rozsahu je nutno přiložit dodatkovou tabulku pro posouzení rentability aktiv v rámci pravidel Programu rozvoje venkova pro žadatele účtující ve zjednodušeném rozsahu. U podniků s daňovou evidencí je nutno zaslat kopii daňového přiznání za rok 2020 potvrzenou příslušným finančním úřadem. Se zaslanými údaji se bude pracovat v režimu ochrany individuálních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 4. Společensky odpovědný čin roku je kategorie, která není hodnocena výpočtem. Účastník soutěže zašle písemně nebo elektronicky na adresu vyhlašovatele soutěže písemnou nebo elektronickou přihlášku s popisem společensky odpovědného činu. Do přihlášky lze uvést činnost, která byla realizována z vlastních finančních zdrojů farmy nebo podniku s využitím dotačních příspěvku nebo i bez využití dotací. Přihláška do soutěže musí obsahovat popis společensky odpovědného činu (jednoho vybraného) a jeho významu, a to doplněné obrazovou dokumentací. Rozsah v rozmezí 600 znaků běžného textu a asi pět fotografií. Vítěz bude vybrán na základě hlasování organizačního výboru soutěže Zemědělec roku. Zástupci organizačního výboru mohou navštívit vybrané kandidáty s cílem ověřit fakta uvedená v přihlášce. A na základě posouzení vyberou vítěze kategorie. Charakteristika činnosti Společensky odpovědný čin roku: zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů, vztah k životnímu prostředí, podpora historie a kulturního dědictví, propagace zemědělství a rozvoje venkova, komunitní spolupráce s obcí, městem, občany a podpora sportu a vzdělávání. Jednat by se mělo o čin společensky přínosný a realizovaný v roce 2019 – 2021.
 5. Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním slavnostním setkání za přítomnosti představitelů agrárního sektoru.
 6. Pořadí a výsledek účastníka soutěže—výsledný počet bodů finančního zdraví (FZ), obdrží dopisem každý z účastníků soutěže spolu s bodovou charakteristikou svého výsledku. Kromě vyhlášených vítězů na slavnostním setkání bude další pořadí anonymní. Účastník bude seznámen s počtem bodů svého FZ, s průměrným počtem bodů všech účastníků soutěže a s vlastním pořadím, kterého mezi ostatními účastníky dosáhl.
 7. V tisku a na veřejnosti budou uvedena pouze jména a pořadí vyhlášených vítězů jednotlivých kategorií včetně počtu bodů FZ.
 8. Konečné pořadí stanoví odborný garant soutěže, ÚZEI a komise složená ze zástupců pořadatelů.
 9. Uzávěrka soutěže je 15. 9. 2021. Nejpozději k tomuto termínu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s označením Zemědělec roku a požadované údaje podle zadání v bodě 3 a 4 na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2.
 10. Přihlásit se můžete také elektronicky. Přihlášku najdete na webu a bude on-line formulářem odeslána na spicka.jindrich@uzei.cz.
 11. O přijetí přihlášky budete informováni.
 12. Soutěžící budou před vyplněním přihlášky požádáni o souhlas s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce výhradně pro účely soutěže Zemědělec roku 2021.
vyplnit přihlášku | nominaci do soutěže

Partneři vítězů

Zemědělec roku - smíšená výroba
Zemědělec roku - pěstitel
Zemědělec roku - chovatel

Partneři speciálních kategorií

Skokan roku
Objev roku
Ekologický zemědělec
Společensky odpovědný Zemědělec roku
Mladý farmář roku do 35 let
Malá farma do 50 ha
Farmářka roku

Partneři krajských vítězů

Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

Výsledky soutěží

Ročník 2021

Slavnostní vyhlášení 20. jubilejního ročníku soutěže proběhlo 12. října 2021 v aule ČZU.

Hlavní kategorie

Parametr hodnocení: Index finančního zdraví

Pěstitel
Pavel Vávra
Chovatel
ZERAS a.s.
Smíšená výroba
Václav Srb
Kompletní výsledky ročníku

Fotogalerie

Zemědělec roku 2021

Zobrazit celou galerii

Videogalerie

Zemědělec roku 2021

Organizátoři

Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-right-circle